تقویت کارکردهای مغز از طریق شمارش با دست

شمارش با دست

برخی از والدین بر این باورند که شمارش با دست نشانه ضعف کودکان است. اما شمارش با دست باعث ارتباط قوی بین جسم و ذهن و تقویت کارکردهای مغز میشود.

بسیاری از پدر و مادرها گمان می کنند اگر فرزندشان با استفاده از انگشتان شروع به حساب کند، یعنی توانایی حل مسائل ریاضی را ندارد، اغلب آنها دائماً در حال تذکر دادن و تشر زدن در این خصوص هستند. موضوعی که باعث ایجاد نوعی احساس شرم و خجالت در بچه ها می شود. بروز چنین آسیبی در حالی است که یافته های دانشمندان خبر از واقعیت دیگری می دهد.
بر این اساس، استفاده از انگشت برای شمارش نه تنها باعث هماهنگی بیشتر میان ذهن و جسم می شود بلکه به تقویت کارکردهای مغز هم کمک می کند. در واقع، به حرکت در آوردن بخشی از بدن به هنگام یادگیری توان مغز را برای یادگیری و به خاطر سپردن افزایش می دهد. به همین دلیل، خلاف آنچه والدین تصور می کنند کودکانی که عادت به شمارش با دست دارند اطلاعات بیشتری را در خاطر دارند و سریع تر می توانند آنها را بازیابی کنند.
جالب اینجاست که حتی خلاقیت این دسته از کودکان برای حل مسائل بیشتر از دیگران است. به این معنا که، آنها در هنگام مواجه شدن با یک مشکل، قدرت بیشتری در یافتن راه و شیوه ای جدید برای رفعش دارند. بنابراین، اگر فرزند شما دوست دارد از شمارش با انگشت استفاده کند، مانع او نشوید، چراکه همین عادت به نظر نادرست باعث افزایش خلاقیت و توان حل مسئله در او می شود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *