تصویری زیبا از بستنی فروشی در تهران قدیم

در این بخش از ویکی جوان، تصویری بسیار زیبا از بستنی فروشی در زمان قدیم تهران را آماده کرده ایم. در تهران قدیم بستنی فروشی به شکل تصویر زیر می باشد.

بستنی فروشی