صادق محرمی دوباره به فرم ایده آل خود بازگشت

صادق محرمی ، مدافع راست جوان پرسپولیس که نتوانسته بود روند خوب سال گذشته خود را امسال هم ادامه دهد دوباره به روزهای اوج خود بازگشته است.

صادق محرمی که در لیگ شانزدهم با عبور از نام‌های ملی‌پوش و باتجربه پرسپولیس به عنصر ثابت و البته تاثیرگذار در ترکیب این تیم تبدیل شده بود، در هفته‌های ابتدایی لیگ با فرم ایده آل فاصله زیادی داشت. این مساله باعث انتقادات زیادی نسبت به او شد اما این بازیکن جوان و بی حاشیه نشان داد که روش مقابله با آن را به خوبی فرا گرفته و توانست با تمرینات مناسب بار دیگر نظرها را به خود جلب کند. محرمی در دیدارهای اخیر پرسپولیس بار دیگر با استفاده از قدرت تکنیکی و سرعت بالای خود در کنار عملکرد مناسب دفاعی به مهره‌ای قابل اتکا در ترکیب پرسپولیس تبدیل شود و به دنبال جایگاهی ثابت در تفکرات برانکو ایوانکوویچ است.