جدا شدن جواد نکونام از خونه به خونه

جواد نکونام کاپیتان سابق تیم ملی ایران که در باشگاه خونه به خونه به عنوان سرمربی مشغول بود، امروز به طور رسمی از مقام خود استعفا داد.

جواد نکونام که با نشستن روی نیمکت مربیگری تیم خونه به خونه بابل اولین تجربه سرمربیگری خود را سپری می کرد و با این تیم موفق شد به نتایج بسیار خوبی نیز دست پیدا کند پس از کسب اولین شکست خود به همراه این تیم، از سمت خود استعفا کرد تا جای خود را به سرمربی دیگری بدهد.

نکونام که پیش از این نیز صحبت هایی مبنی بر جدایی وی به گوش می رسید پس از بازگشت به بابل و تمرین دادن تیم، امروز این شهر را ترک و استعفای خود را نیز تقدیم مدیران خونه به خونه کرد تا به طور رسمی از هدایت تیم خونه به خونه بابل کنار برود.