ارتباط موفقیت لقاح مصنوعی با ذخیره تخمدان

afc15b37-41f9-48c5-9c35-92eaeb98f8b6

تخمدان یکی از قسمت های دستگاه تناسلی زنان است که با مرور زمان و افزایش سن بر تعداد ذخیره آن کاسته می شود و سبب کاهش در صد باروری می شود.

ذخیره تخمدان شما مشخص می‌کند که آیا شما موفق به انجام لقاح آزمایشگاهی خواهید شد یا خیر. ذخیره تخمدانی مربوط به کمیت و کیفیت تخمک زن است. همان‌طور که یک زن پیر می‌شود تعداد تخمک‌های او نیز به‌همراه کیفیتشان کم می‌شود. به عبارت دیگر، ذخیره تخمدان کاهش می‌یابد.
خوشبختانه سه مورد پیش‌بینی‌کننده خوب درباره ذخیره تخمدان وجود دارند. این به شما کمک می‌کند تا یک برنامه درمانی باروری برای خود تعیین کنید و شانس بچه‌دارشدن خود را افزایش دهید.
1. هورمون تحریک‌کننده فولیکول
هورمون تحریک‌کننده فولیکول در روز سوم از چرخه قاعدگی اندازه‌گیری می‌شود. این هورمون باعث تحریک فولیکول در تخمدان شده تا تخمک تولید کند. در یک زن جوان و سالم، هورمون تحریک‌کننده فولیکول در پایین‌ترین سطح خود در روز سوم قرار دارد. وقتی شما کاهش فولیکول دارید و به هورمون تحریک‌کننده فولیکول هم پاسخ نمی‌دهند، تولید هورمون تحریک‌کننده فولیکول افزایش پیدا کرده و باعث افزایش سطح هورمون تحریک‌کننده فولیکول می‌شود.
2. هورمون ضدمولر
هورمون ضدمولر مربوط به تعداد فولیکول یک زن است. همان‌طور که یک زن پیر می‌شود و میزان فولیکول‌هایش کم می‌شوند، میزان هورمون ضدمولر در خون او نیز کاهش می‌یابد. زنانی که میزان هورمون ضدمولر آنها بالاتر است به لقاح مصنوعی پاسخ بهتری می‌دهند.
3. تعداد فولیکول آنترال
تعداد فولیکول آنترال باعث رشد تخمک‌ها می‌شود و از طریق سونوگرافی در آغاز چرخه قاعدگی قابل مشاهده است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *