به ده دلیل برای برتری تزریق چربی بر پروتز

تزریق-چربی-2

افزایش حجم قسمت هایی از بدن و صورت سبب افزایش زیبایی و جوانی پوست خواهد شد اما آیا تزریق پروتز بهتر است یا چربی طبیعی؟

به 10 دلیل تزریق چربی در رفع نواقص بدن و برجستهسازی اعضا بر پروتز ارجحیت دارد، زیرا:

 1- مهمترین امتیاز بافت چربی نسبت به پروتز، طبیعی بودن و یکدستی آن است. اندامی که با چربی برجسته و فرم داده میشود به هیچ وجه حس مصنوعی بودن و غریبگی با بدن ندارد. برخلاف پروتز که برجستگی غیرطبیعی است و بعضا در لمس عضو برجسته شده، حس مصنوعی القا میکند. شاهد این مدعا بهکرات در پروتزهای نشیمنگاه گزارش شده و باعث نارضایتی بوده است.

2- با استفاده از پروتز صرفا برجستگی و اصلاح نسبی انجام میشود و اصولا فرمدهی چندانی صورت نمیگیرد. در فرمدهی با تزریق چربی بهدلیل نیاز به برداشتن بافت چربی از مناطق دیگر بدن، فرمدهی و فیگورسازی بسیار زیبایی به وقوع میپیوندد  بهطوریکه این عمل در اکثر موارد 2منظوره بوده و علاوه بر برجستهسازی مناطق مورد نیاز مثل باسن و سینه، با کمکردن بافت چربی مناطق مجاور، فیگور کمنظیری میآفریند.

3- قراردادن پروتز در هر کجا که باشد با ایجاد برش و اسکار و رد عمل همراه است، در صورتی که تزریق چربی با برش پوستی همراه نبوده و از خود ردی بهجا نمیگذارد.        

4- از تفاوتهای مهم و قابل تامل بین پروتز و چربی احتمال عوارض بسیار بیشتر در پروتز است از مهمترین  این عوارض که گاهی اجبار به خارجسازی پروتز و نیاز به عمل جراحی دوم هم دارد، میتوان به جابهجایی پروتز، لمس کنارههای خارجی پروتز،کپسوله شدن و بدفرمی پروتز و عفونت ناشی از آن اشاره کرد. در پروتزگذاری باسن مواردی از تحت فشار قرارگرفتن عصب سیاتیک که زیر پروتز قرار میگیرد، گزارش شده است.

در ضمن دکتر تورانی به این نکته اشاره کرد که: در تزریق چربی درصد عفونت بسیار کمتر از موارد ذکر شده پروتز است و بقیه عوارض هم در تزریق چربی تقریبا وجود ندارند.

5- بهدلیل برش در پروتزگذاری، به اعصاب پوستی آسیب وارد میشود که این مورد بهخصوص در پروتزگذاری سینه بهکرات دیده میشود و در مواردی این کمحسی یا بیحسشدن هاله سینه دائمی است. چنین عارضهای در تزریق چربی سینهها دیده نمیشود.

6- دامنه کاربرد چربی بسیار بیشتر و متنوعتر از پروتزگذاری است. از پروتز برای برجستهسازیهای صورت (گونه، چانه و لبها) استفاده میشود ولی از چربی علاوه بر برجستهسازیهای فوق، برای جوانسازی کل صورت نیزمیتوان بهره برد. دکتر تورانی اشاره کرد: در مناطق دیگر بدن، استفاده از پروتز محدود به سینه و باسن شده که در مورد باسن بهخصوص با عوارض بیشتر(جابهجایی، عفونت و لمس لبههای پروتز و مشکلات مربوط به تحت فشار قرارگرفتن عصب سیاتیک)  همراه است  ولی از چربی علاوه بر برجستهسازی سینه و باسن که بسیار شکیلتر و طبیعیتر از پروتز جلوه میکند، برای جوانسازی دستها، رفع لاغریهای موضعی در رانها، ساقها،  مچ دست و پا و هر جایی که نیاز به اصلاح داشته باشد، میتوان بهره برد و در تمام موارد فوق، پروتز هیچ نوع کارآییای  ندارد.

7- انجام عمل تزریق چربی بهصورت سرپایی، بدون بستری و در اکثر موارد با بیحسی موضعی انجام میشود ولی در پروتزگذاری با بیهوشی عمومی و در اکثر موارد، بستری یک شب در بیمارستان صورت میگیرد.

8- دوران نقاهت در تزریق چربی بسیار کوتاهتر از پروتزگذاری است و فرد بسیار زودتر به زندگی طبیعی برگشته و به فعالیتهای روزمره میپردازد.

9- نتیجه طولانیمدت تزریق چربی استاندارد و در دست جراح کارآزموده طولانیتر و حتی دائمی است و علاوه بر زیبایی طبیعی که به همراه دارد، چنین نتایجی با پروتز کمتر بهدست میآید.

10- هزینه تزریق چربی بهطور کلی در هر نقطه از بدن، کمتر و مقرون به صرفهتر از انجام پروتز است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *