شرح روش کاشت ایمپلنت

175303_317

همانطور که میدانید انسان با از دست دادن دندان هایش بعد از دوران بلوغ به هر دلیلی، دیگر نمی تواند به صورت طبیعی دارای دندان جایگزین شود.

انسان از دیر باز همچون رؤیای پرواز، رؤیای بازیابی دندانهای از دست رفته و قدرت جویدن و در پی آن، بازگشت حس جوانی و اعتماد به نفس را در سر میپرورانده که در قرن اخیر با تکیه بر قدرت علم و تکنولوژی به این رؤیا جامه عمل پوشانده است. ایمپلنت، علم جدیدی است در دندانپزشکی که در سالهای اخیر پیشرفتهای زیادی کرده و نگرانی بشر را نسبت به از دست دادن دندان از بین برده است.

 با توجه به پیشرفتهای صورت گرفته، ایمپلنتها به چند نوع تقسیم شدهاند. ایمپلنت بر اساس شیوه مهندسی پزشکی طراح آن میتواند یک مرحلهای یا 2 مرحلهای باشد.

ایمپلنت یک مرحلهای

همزمان که ایمپلنت در داخل استخوان گذاشته میشود، تاج دندان نیز به ریشه اتصال داده میشود و به همین دلیل به آن یک مرحلهای میگویند.

با توجه به فضای استخوانی و تقسیمبندیهایی که برای این کار برای فک صورت گرفته، دندانپزشکان استخوان را براساس تراکمی که دارد، تقسیمبندی کردهاند. به این ترتیب برای فک پایین ایمپلنتهای 2 مرحلهای در نظر گرفته میشود. این ایمپلنتها را داخل استخوان فک پایین قرار میدهند و دست کم باید به این نوع ایمپلنتها 3 ماه زمان داده شود تا با استخوانی که در کنارش است، یک فضای یکپارچه ایجاد کند. بعد از 3 ماه با نسج نرم یا لثه پوشیده میشود و دندانپزشک با یک جراحی کوچک روی نسج نرم، فضای ایمپلنت را به فضای داخل دهانی اتصال میدهد؛ یعنی نسج نرم را باز میکند و با توجه به وضعیت خاص ایمپلنت، قالبگیری انجام میشود و در نهایت، تاج دندان روی آن قرار میگیرد. در فک بالا، چون استخوان اسفنجی است و تراکم آن نسبت به استخوان فک پایین کمتر است، دستکم باید 6 ماه زمان داد تا ایمپلنت بتواند با استخوانهای اطراف به صورت یکپارچه درآید.

در طول مدتی که ایمپلنتها با استخوان مجاور به صورت یکپارچه درمیآیند، میتوان از پروتزهای متحرک (دندان موقت) استفاده کرد تا نیاز بیمار به دندان به صورت موقت برطرف شود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *