جملات زیبا و ناب قصار در قالب پیامک

اس ام اس های فلسفی

در این بخش بهترین اس ام اس های فلسفی و جملات قصار را به شما هدیه کرده ایم. خواندن این بخش زیبا را از دست ندهید.

خانه ات را برای ترساندن موش ، آتش نزن . . .
(مثل فرانسوی)

♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️ WikiJavan♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️

انسان پدیده ای غریب است : به فتح هیمالیا می رود
به کشف اقیانوس آرام دست میابد ، به ماه و مریخ سفر می کند
تنها یک سرزمین است که هرگز تلاش نمی کند آن را کشف کند
و آن دنیای درونی وجود خود است . . .

♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️ WikiJavan♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️

نه هر چشم بسته ای ، خواب است ؛ و نه هر چشم بازی ، بینا . . .

♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️ WikiJavan♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️

دوست داشتن یک موجود در این است که پیر شدن با او را بپذیریم . . .
(آلبر کامو)

♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️ WikiJavan♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️

جــــاده هـــای زنــــــدگـی را خـــدا هـــمـوار میـکــنـد . .
کــــــار مــــا فـــقـــط بـــــرداشــــتـن ســـنــگ ریـــــزه هـــاسـت . . .

♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️ WikiJavan♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️

مردمی را دیدم
برای داشتن ظاهری زیبا، وقت و هزینۀ زیادی صرف می کردند
اما برای داشتن ذهنی زیبا، هیچ . . .

♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️ WikiJavan♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️

دوست داشته باشید کسانی را که به شما پند میدهند
نه مردمانی که شما را ستایش میکنند . .

♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️ WikiJavan♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️

دسـت نیافتـن بـه آنچـه میجویـی
گـاه اقبـالی بـزرگ اسـت . . .

♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️ WikiJavan♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️

عاشق شخصیت درونی آدم ها بشوید
چیزی که حتی بعد از مرگ هم ماندگار خواهد ماند . . .

♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️ WikiJavan♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️

بدان که جز با چشم دل نمی‌توان خوب دید
آنچه اصل است، از دیده پنهان است . . .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *