»
00

صدور حکم اعدام بابک زنجانی

تاریخ انتشار : یکشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۴  ۲۲:۱۴ دیدگاه کاربران : ۰ ادامه مطلب

بابک زنجانی یکی از سرمایه داران ایرانی که محکوم به پولشویی شده بود توسط دادگاه به اعدام محکوم شد.