»
00

آیا ازدواج با همکار صحیح است یا نه؟

تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۵  ۲۰:۴۵ دیدگاه کاربران : ۰ ادامه مطلب

قطعا در برخی از موارد ازدواج بین دوهمکار صورت گرفته است. اما آیا این ازدواج پیامدهای مثبتی را در بردارد؟ اگر ازدواج با …

00

نکات و مشکلات ازدواج مجدد

تاریخ انتشار :   ۱۱:۳۱ دیدگاه کاربران : ۰ ادامه مطلب

یکی از مشکلاتی که ممکن است بعد از ازدواج مجدد برای افراد پیش آید تعمیم دادن ازدواج قبلی به ازدواج جدید است. ما …