»
00

از عطرها درست استفاده کنید!

تاریخ انتشار : شنبه ۷ اسفند ۱۳۹۵  ۱۹:۰۳ دیدگاه کاربران : ۰ ادامه مطلب

استفاده از هر لوازم آرایشی راه و نکته خاص خودش را دارد. عطر نیز از این قاعده مستثنی نیست. ما ۱۵ نکته را …

10

عوارض خوابیدن با آرایش برای پوست

تاریخ انتشار : شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۵  ۱۹:۰۹ دیدگاه کاربران : ۰ ادامه مطلب

برخی از افراد به دلیل تنبلی وقتی میخواهند بخوابند آرایش خود را پاک نمیکنند. پاک نکردن آرایش عوارض زیادی برای پوست آنها دارد …