»
00

آموزش مهار خشم به کودکان

تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۵  ۰۹:۰۶ دیدگاه کاربران : ۰ ادامه مطلب

آموزش مهار خشم و کنترل آن به کودکان بسیار دشوار است اما در عین حال بسیار ضرورری است. ما برای شما والدین راهکارهای …