نان گاتا گردویی را به این روش درست کنید

نان گاتا گردویی یکی از شیرینی های محبوب و سنتی ارمنی می باشد. این نان بسیار خوشمزه و خوش طعم است. دستور تهیه نان گاتا گردویی به صورت زیر می باشد. ادامه خواندن نان گاتا گردویی را به این روش درست کنید