انتشار تصویر آنر وی ۱۰ هواوی با نمایشگر کشیده و حاشیه های باریک

تصاویری از گوشی پرچمدار برند آنر هواوی با نام آنر وی ۱۰ که قرار است به زودی معرفی شود، منتشر شده است که نشان می دهد این گوشی دارای نمایشگر کشیده ادامه خواندن انتشار تصویر آنر وی ۱۰ هواوی با نمایشگر کشیده و حاشیه های باریک