داروی زنازین (tetrabenazine) و معرفی مکانیسم اثر و عوارض جانبی آن

داروی زنازین (tetrabenazine) مقدار مواد شیمیایی خاصی را  که در بدن افراد مبتلا به بیماری هانتینگتون بیش‌ازحد فعال است را کاهش می‌دهد و از عوارض ادامه خواندن داروی زنازین (tetrabenazine) و معرفی مکانیسم اثر و عوارض جانبی آن