داروی واسپا (icosapent): نحوه عملکرد، اطلاعات کلیدی و عوارض جانبی

داروی واسپا (ایکوزاپنت) دارویی است که مکانیسم عمل آن فعالیت در کبد و جریان خون است تا تری گلیسیریدهای با چگالی (دانسیته) بسیار کم را کاهش دهد. این دارو همراه با رژیم کم‌چرب ادامه خواندن داروی واسپا (icosapent): نحوه عملکرد، اطلاعات کلیدی و عوارض جانبی