فریده صابری به دیار باقی شتافت

فریده صابری یکی از هنرمندهای خوب کشورمان بود که کارنامه درخشانی داشت. این هنرمند بر اثر ابتلا به بیماری سرطان پنجشنبه ۱۹ بهمن ماه به دیار باقی شتافت. ادامه خواندن فریده صابری به دیار باقی شتافت