معرفی کامل داروی دیازید (Dyazide) یا تریامترن (triamterene)

داروی دیازید یا مکسزید (حاوی تریامترن و هیدروکلروتیازید) چیست و چه کاربردهایی دارد؟ در چه شرایطی و به چه صورت مصرف می‌شود؟ عوارض جانبی آن کدامند؟ ادامه خواندن معرفی کامل داروی دیازید (Dyazide) یا تریامترن (triamterene)