شروع فروش پردازنده های تردریپر ۱۹۰۰X توسط AMD

ای ام دی اعلام کرد که قرار است هم زمان با رونمایی از دو پردازنده ی تردریپر، پردازنده ای به نام تردریپر ۱۹۰۰X را هم معرفی کند. ادامه خواندن شروع فروش پردازنده های تردریپر ۱۹۰۰X توسط AMD