داروی زوسین و معرفی مکانسیم اثر، نحوه استفاده و نکات حین مصرف

داروی زوسین (Zosyn ) حاوی ترکیبی از داروهای piperacillin و تازوباکتام است. Piperacillin و تازوباکتام، آنتی‌بیوتیک‌های پنی‌سیلین هستند که با باکتری‌های ادامه خواندن داروی زوسین و معرفی مکانسیم اثر، نحوه استفاده و نکات حین مصرف