هنرنمایی هومن برق نورد مقابل دوربین لونه زنبور

جدیدترین کار برزو نیک نژاد که فیلم لونه زنبور می باشد، فیلمی کمدی و بسیار مفرح است که در آن هومن برق نورد هنرنمایی کرده است و قرار است از آذر ماه به نمایش گذاشته شود. ادامه خواندن هنرنمایی هومن برق نورد مقابل دوربین لونه زنبور