مواد غذایی و نوشیدنی هایی که موجب اضافه وزن می شوند

آیا می دانید در دنیا بیش از دو میلیارد نفر اضافه وزن دارند و تقریبا یک سوم مردم امریکا چاق محسوب می گردند ؟ این رقم شوک آور تنها به امریکا محدود نمی شود . از سال ۱۹۸۰ به بعد تعداد افراد چاق در دنیا دو برابر شده ادامه خواندن مواد غذایی و نوشیدنی هایی که موجب اضافه وزن می شوند