ویزای توریستی بلژیک را چگونه تهیه کنیم؟

بلژیک

کشور سلطنتی بلژیک یکی از کشورهای اروپای شرقی می باشد که مقر اصلی اتحادیه اروپا نیز به شمار می رود و از آنجایی که این کشور عضو منطقه شینگن است، ادامه خواندن ویزای توریستی بلژیک را چگونه تهیه کنیم؟