عارضه سلولیت: تعریف، نشانه‌های بیماری، تشخیص، پیشگیری و درمان

عارضه سلولیت (تجمع چربی) یک عفونت پوستی شایع و بالقوه جدی باکتریایی است. سلولیت به نظر می‌رسد یک بیماری است که علائم آن به‌صورت یک منطقه ملتهب با پوستی قرمز است ادامه خواندن عارضه سلولیت: تعریف، نشانه‌های بیماری، تشخیص، پیشگیری و درمان