از بین رفتن خلاقیت با داشتن این عادت های آنلاین بد

بعضی از افراد در طول روز خود را مشغول انجام کارهای می کنند و در آخر هم فکر می کنند که خلاق و کارآمد هستند. ولی خبر ندارند که بعضی از عادت های آنلاین بد باعث از بین رفتن خلاقیت آن ها می شود. ادامه خواندن از بین رفتن خلاقیت با داشتن این عادت های آنلاین بد